menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Doradztwo

W ramach naszych usług doradczych oferujemy:

 1. procedury i narzędzia do analiz dotyczących systemu zarządzania ryzykami,
 2. opracowanie długoterminowej strategii działania banku,
 3. opracowanie raportu z przeglądu zarządczego ryzyk,
 4. stałe doradztwo (przegląd, procedury, narzędzia, stały dostęp do informacji, rabat na szkolenia).

Poniżej szczegóły naszej oferty.

 

1) PROCEDURY I NARZĘDZIA DO ANALIZ RYZYKA

W oparciu o przegląd zarządczy przeprowadzamy aktualizację wszystkich wewnętrznych procedur Banku dotyczących zarządzania ryzykami poprzez dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnych wymagań Komisji Nadzoru Finansowego. Oferujemy również opracowanie wybranych procedur i narzędzi do analizy ryzyk. To Państwo decydujecie w jakim zakresie chcielibyście skorzystać z naszej oferty.
W ramach poszczególnych bloków tematycznych oferujemy opracowanie procedur, narzędzi do analiz, wyznaczenie limitów wewnętrznych, aktualizacja systemu informacji zarządczej w tym zakresie, wdrożenie pracowników).

Poniżej przedstawiamy bloki tematyczne:

 • ryzyko płynności,
 • ryzyko stopy procentowej,
 • ryzyko kredytowe, w tym Rekomendacja T i S oraz ryzyko koncentracji,
 • Ryzyko operacyjne,
 • Ryzyko biznesowe,
 • Ryzyko modeli,
 • Ryzyka trudno mierzalne,
 • ICAAP,
 • Testy warunków skrajnych.

 

2) PRZEGLĄD ZARZĄDCZY RYZYK

Przynajmniej raz do roku Bank ma obowiązek dokonać przeglądu zarządczego systemu zarządzania ryzykami. Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu raportu z przeglądu zarządczego.
W ramach przeglądu dokonujemy:

 • analizy oceny istotności wszystkich ryzyk zdefiniowanych w banku,
 • sporządzenia mapy ryzyka,
 • przeglądu procedur w zakresie zarządzania poszczególnymi ryzykami oraz wskazanie ewentualnych niezgodności z przepisami prawa i propozycji zmian w tym zakresie,
 • przeglądu stosowanych przez Bank modeli analizy poszczególnych rodzajów ryzyk oraz wskazanie ewentualnych nieprawidłowości,
 • weryfikacji metodologii przeprowadzania testów warunków skrajnych.

 

3) STAŁE DORADZTWO

Pragniemy przedstawić ofertę na świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania ryzykami. Obecnie mamy do wyboru 3 pakiety usług doradczych, które obejmują wybrane usługi m.in.:

 • pomoc przy sporządzaniu corocznego przeglądu zarządczego systemu zarządzania ryzykami,
 • aktualizację zapisów wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania ryzykami do obowiązujących przepisów prawa w oparciu o raport z przeglądu systemu zarządzania ryzykami,
 • okresową weryfikację sporządzanych przez Bank analiz dotyczących zarządzania ryzykami,
 • dostęp do "pliki do pobrania" na naszej stronie internetowej (procedury, analizy, aktualności, wyjaśnienia itp.),
 • aktualizowanie narzędzi w postaci arkuszy kalkulacyjnych Ms Excel uzupełniających analizy poszczególnych rodzajów ryzyka,
 • bieżące udzielanie wyjaśnień dotyczących interpretacji obowiązujących przepisów zewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykami w banku (informacja drogą poczty elektronicznej zabezpieczona hasłem dostępu, dostęp do naszej strony internetowej),
 • rabaty na szkolenia.

 Cena w zależności od wybranego pakietu usług. Więcej szczegółów pod nr tel. 516 039 121 lub 122.

4) STRATEGIA DZIAŁANIA BANKU

Opracowujemy dla banków długoterminową strategię działania (horyzont czasowy - 3-5 lat). Strategia obejmuje:

 1. diagnozę strategiczną (identyfikacja obecnej strategii, analiza trendów w otoczeniu biznesowym banku, ocena atrakcyjności branży i pozycji konkurencyjnej banku),
 2. mapę strategii i oraz strategicznej karty wyników,
 3. ustalenie portfela inicjatyw oraz osobistych kart wyników,
 4. strategię rozwoju,
 5. budżet strategii,
 6. perspektywę marketingową, majątkową, handlową, finansową, kadrową, informatyczną,
 7. prognozę dotyczącą alokacji kapitału na ryzyko.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. 

szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo