menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Papiery wartościowe - ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy

Cel szkolenia:

Prawie wszystkie banki spółdzielcze mają w swoich bilansach papiery wartościowe (obligacje, bony pieniężne). Po wdrożeniu nowych rozwiązań dotyczących płynności banki spółdzielcze będą mogły większą część swoich środków lokować w papiery wartościowe. Aby decyzje kupna papierów wartościowych były trafne należy zdobyć odpowiednią wiedzę. Szkolenie ma na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat księgowania, podatków oraz ryzyka związanego z zakupionymi papierami wartościowymi. Podczas szkolenia zaprezentowane będzie dużo przykładów związanych z posiadanymi przez banki papierami wartościowymi. 

 

Tematyka:

1. Rynek finansowy:
   a. Rynek pieniężny,
   b. Rynek kapitałowy.
2. Papiery wartościowe o stałym dochodzie
   a. Wartość pieniądza w czasie – jedna płatność, wiele płatności,
   b. Wycena ciągu płatności,
   c. Wycena obligacji,
   d. Zależność cena – stopa zwrotu w terminie do wykupu obligacji.
3. Struktura terminowa stóp procentowych
   a. Stopa spot i stopa forward,
   b. Teorie struktury terminowej stopy procentowej.
4. Ryzyko stopy procentowej
   a. Ryzyko inwestowania w obligacje,
   b. Duration obligacji,
   c. Wypukłość obligacji.
5. Zarządzanie portfelem obligacji.
6. Klasyfikacja i ewidencja księgowa papierów wartościowych.
   a. Dokumenty ewidencyjne,
   b. Zasady ewidencji rozliczeń transakcji papierami wartościowymi,
   c. Rozliczanie transakcji.
7. Wycena bilansowa papierów wartościowych.
8. Papiery wartościowe, a podatek dochodowy.

 

Informacje organizacyjne:

Koszt szkolenia: 440 zł netto (plus 23% podatku VAT).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

  1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
  3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
  4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo