menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Testowanie planów awaryjnych w banku – coroczny obowiązek banków wynikający z zapisów obowiązujących Rekomendacji M i Rekomendacji P

Cel szkolenia

Okresowo banki powinny przeprowadzać testowanie planów awaryjnych, a niniejsze szkolenie ma być próbą podpowiedzi w jaki sposób przygotować bank do przeprowadzenia takich testów planów awaryjnych, jak budować scenariusze testów, jakie dokumenty musi bank posiadać oraz jak potwierdzić skuteczność planów awaryjnych.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM) oraz możliwość weryfikacji poprawności opracowanych procedur w ramach Planu Ciągłości Działania (BCP)
i Planu Awaryjnego (DRP) podczas procesu testów. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami testów, ich celem oraz zakresem. Pozwoli to na zdobycie wiedzy w obszarze budowy scenariuszy testowych, programu testów oraz przygotowania raportu z testów.

 

Program szkolenia

 1. I.     Rekomendacja M
  1. Definicje i obowiązki banków w zakresie posiadania i testowania planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych,
  2. Zasady aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS),
  3. Analiza Planów Ciągłości Działania (BCP) pod kątem dokładności i dostosowania zapisanych w nim procedur,
  4. Działania korygujące i zapobiegawcze,
  5. Scenariusze testów planów utrzymania ciągłości działania i planów awaryjnych,
  6. Przygotowanie uczestników oraz zasobów do przeprowadzenia testów operacyjnych,
  7. Jak przygotować testy Planów Ciągłości Działania - koordynacji działań ze służbami pracującymi w trybie ciągłym - straż, policja,
  8. Opracowanie harmonogramu testów Planu Ciągłości Działania przy uwzględnieniu zakresu działalności oraz architektury systemu IT,
  9. Opracowanie procedur aktualizacji Planu Ciągłości Działania.
 2. II.   Rekomendacja P
 3. Definicje i obowiązku banków w zakresie posiadania i testowania planów awaryjnych na wypadek utraty płynności w banku,
 4. Analiza zapisów Planów awaryjnych na wypadek utraty płynności,
 5. Scenariusze testów planów awaryjnych – 3 warianty, różne scenariusze,
 6. Analiza możliwych i dostępnych źródeł finansowania płynności,
 7. Protokół testowania planów awaryjnych,
 8. Aktualizacja zapisów planów awaryjnych na wypadek utraty płynności w banku.

 

Wykładowca – Robert Konieczny - doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych.

 

 Informacje organizacyjne

Koszt szkolenia: 440 zł netto (plus 23% podatku VAT).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym na nr faksu 65 511 07 17 lub e-mail szkolenia@centrum-efekt.pl. Formularz zgłoszeniowy można również wysyłać za pośrednictwem naszej strony www.centrum-efekt.pl.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

 1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
 3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
 4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo