menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku – warsztaty komputerowe

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowano w formie praktycznych warsztatów z wykorzystaniem arkusza Excel, na których uzyskaną wiedzę będzie można wykorzystać na konkretnych przykładach. Szkolenie przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodną z zapisami Rekomendacji M. Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązki Banku wynikające z zapisów Rekomendacji M, oraz będzie można w praktyce przećwiczyć metody pomiaru ryzyka operacyjnego. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów ryzyka, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

 

Program szkolenia

1. Ryzyko operacyjne – podstawowe zasady, definicje,
2. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym:
   a)   Polityka kadrowa;
   b)   Księga procesów;
   c)   Outsourcing;
   d)   Plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne.
3. Identyfikacja ryzyka operacyjnego:
   a)     Rejestr zdarzeń operacyjnych;
   b)     Klasyfikacja zdarzeń operacyjnych;
   c)     Wycena strat operacyjnych;
   d)     Nowe kategorie strat operacyjnych.
4. Pomiar prawdopodobieństwa:
   a)     Prawdopodobieństwo częstości;
   b)     Prawdopodobieństwo dotkliwości;
   c)     Rozkłady prawdopodobieństwa.
5. Mapa ryzyka operacyjnego
   a) Wykres punktowy;
   b) Wartość oczekiwana – interpretacja matematyczna;
   c) Punkty podziału wykresu: dotkliwość, częstość.
6. Karta ocen (SCORECARD).

 

Wykładowca – Robert Konieczny - doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych.

 

Informacje organizacyjne

Koszt szkolenia: 460 zł netto (plus 23% podatku VAT).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

  1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
  3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
  4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo