menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Matryca funkcji kontroli - procesy istotne i mechanizmy w banku spółdzielczym WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat systemu kontroli wewnętrznej oraz procesu tworzenia macierzy kontroli wewnętrznej. Najpóźniej w dniu 1 lipca 2017 roku banki były zobowiązane do opracowania macierzy kontroli wewnętrznej uwzględniając w niej procesy istotne. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz znowelizowanych zapisów Rekomendacji H, którą należało wdrożyć do końca 2017 roku. Macierz kontroli wewnętrznej to narzędzie, które banki mają wykorzystywać podczas planowania kontroli wewnętrznej w bankach.
Szkolenie przeznaczone jest dla członków Zarządu oraz osób pracujących w komórkach kontroli wewnętrznej.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – podstawy prawne:
    a)      Rozporządzenie MRiF w sprawie systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej;
    b)      Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w banku;
    c)      Prawo bankowe.
2. Księga procesów w banku spółdzielczym (Rekomendacja M):
    a)      Istotne obszary działalności banku;
    b)      Podmiotowe, przedmiotowe, terytorialne kryteria podziału procesów.
3. Ocena istotności procesów – kryteria oceny.
4. Cele kontroli wewnętrznej zgodnie z zapisami Prawa bankowego.
5. Mechanizmy kontrolne w procesach bankowych.
6. Kontrola pozioma i pionowa w banku (weryfikacja i testowanie).B
7. Budowa macierzy kontroli wewnętrznej dla procesów istotnych.

  

Informacje organizacyjne

Koszt szkolenia: 460 zł netto (plus 23% podatku VAT).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

  1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
  3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
  4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo