menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem ryzyka braku zgodności w banku spółdzielczym

Cel szkolenia

Szkolenie przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z zapisami Rekomendacji M. Na wykładzie przedstawione zostaną obowiązki banku wynikające
z Rekomendacji M, metody pomiaru ryzyka operacyjnego (rejestr zdarzeń operacyjnych, rejestrowanie strat, mapa ryzyka operacyjnego, KRI, karta ocen) oraz zasady zarządzania ryzykiem
braku zgodności. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej praz pracowników banku.

 

Program szkolenia

1. Ryzyko operacyjne – podstawowe zasady, definicje.
2.  Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym:
     a)  Polityka kadrowa;
     b)  Księga procesów;
     c)  Outsourcing;
     d)  Plany zachowania ciągłości działania i plany awaryjne.
3. Identyfikacja ryzyka operacyjnego:
     a)  Rejestr zdarzeń operacyjnych;
     b)  Klasyfikacja zdarzeń operacyjnych;
     c)  Wycena strat operacyjnych;
     d)  Nowe kategorie strat ryzyka operacyjnego.
4. Mapa ryzyka operacyjnego:
     a)  Wykres punktowy;
     b)  Wartość oczekiwana – interpretacja matematyczna;
     c)  Punty podziału wykresu (dotkliwość, częstość).
5.  Karta ocen (SCORECARD).
6.  Ryzyka braku zgodności:
     a)  Uregulowania prawne, definicje;
     b)  Obszary wstępowania ryzyka;
     c)  Zasady zarządzania ryzykiem;
     d)  Sposoby ograniczania ryzyka.

 

Informacje organizacyjne

Koszt szkolenia: 440 zł netto (plus 23% podatku VAT).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

  1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
  3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
  4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo