menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA NOWOŚĆ !!!

Data i miejsce szkolenia

11 grudnia 2019 r. – Poznań, ul. Towarowa 35, sala szkoleniowa KOCHTEX (budynek DELTA naprzeciwko Dworca Głównego).


Cel szkolenia

Szkolenie przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na rynku bankowym. Banki zarabiają na ponoszeniu tego ryzyka jednak jego materializacja może zachwiać każdą instytucją.
W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować poszczególne komponenty ryzyka stopy procentowej oraz prawidłowo je oceniać. Poznają podstawowe metody pomiaru ryzyka stopy procentowej oraz nauczą się je stosować, umiejętnie wykorzystując ich wady i zalety tak, aby zbudować efektywny i spójny model pomiaru ryzyka.
Zakres szkolenie skoncentrowany jest na identyfikacji i pomiarze źródeł ryzyka stopy procentowej, w szczególności ryzyka bazowego, opcji klienta, krzywej dochodowości i przeszacowania, wskazując najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie oraz przekazując praktyczne wskazówki umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do ryzyka stopy procentowej.
2. Identyfikowanie ryzyka stopy procentowej:
   a)      ryzyko przeszacowania,
   b)      ryzyko bazowe,
   c)      ryzyko krzywej dochodowości,
   d)      ryzyko opcji klienta.
3. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
   a)      analiza luki przeszacowania,
   b)      symulacja zmian wyniku odsetkowego.
4. Limitowanie i monitorowanie ryzyka stopy procentowej.
5. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej:
   a)      założenie zapewniające prawidłowe przeprowadzanie testów warunków skrajnych,
   b)      analiza testów warunków skrajnych.
6. Wytyczne EBA w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym.

Wykładowca – Robert Konieczny - doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych.

 

Informacje organizacyjne

Koszt szkolenia: 440 zł netto (plus 23% podatku VAT).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

  1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
  3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
  4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo